BABAIQUE
"Tsy voly hiantsa"

1. Sarine
2. Havagna anao
3. Anao tiako (feat. Cynthia)
4. Moramora anao
5. Aia
6. Taogno magnova
7. Miangagna
8. Tohero ny Sida
9. Aminay agny
10. Tsy voly hiantsa
11. Hadalagna
12. Am'zegny