HAZOLAHY
"Talia"

1. Ambany tsy mikasiky
2. Taila
3. Raberivotsy
4. Bereny
5. Andalo vao miresaky
6. Ka mipoerapoera
7. Beloba
8. Rangahy django
9. Ampelasoa dizera
10. Omeo lala hombako