JUVENCE
"Andeha baly"

a1. Andeha baly
a2. Mama eh!
a3. Sawasawa
a4. Lera
a5. Zaho mbola ho avy
b1. Mianara
b2. Ali Mohamed
b3. Doudou hely
b4. K'aza malahelo
b5. Manambady aby gn'olo