TARIKA SAMMY
"Jereo!"

1. Madagasikara
2. Ela velona
3. Ino?
4. Fihavanana
5. Tonga soa
6. Anatra
7. Iny izy
8. Izahay sy malala
9. Antso
10. Tafaray
11. Any lavitra
12. Sombinaiko
13. Jereo!
14. Manino?
15. Ariry
16. Basse mailaka
17. Zanahary
18. Antso
19. Veloma