THIERA BRUNO
"Vazomanonja"

1. Etsy babeko
2. Ity hirako ity
3. Ka tianao va
4. Mafy
5. Mba mahafinaritra
6. Nofy ratsy
7. Raholy
8. Ravoromanidina
9. Seul dans la nuit
10. Tsipolitra
11. Any lavitra
12. Ralala
13. Mila namama